ZZS XIII sledujte zive

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Kraj Vysočina ve spolupráci s ministerstvy a Státním fondem životního prostředí připravuje seminář, který se zaměří na aktuální možnosti financování rozvojových projektů ve venkovských oblastech. Seminář se uskuteční 21. listopadu v sídle kraje v Jihlavě a je určen zástupcům především menších obcí na Vysočině.

„Obnova a rozvoj venkovského prostoru dlouhodobě patří mezi důležité rozvojové priority Kraje Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánu Pavel Pacal. „Cílem připravovaného semináře je přiblížit menším obcím, v jakých programech a výzvách budou moci v příštím roce čerpat prostředky na své rozvojové potřeby,“ doplnil Pavel Pacal.

REKLAMA

Na seminář přijali pozvání zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kteří představí připravované programy na podporu obnovy a rozvoje venkova, podporu revitalizace území, obnovy obecního majetku po živelných pohromách nebo pro bezbariérová řešení v obcích. Zástupce Státního fondu životního prostředí pohovoří o připravovaných výzvách v rámci Národního programu Životní prostředí. Na semináři vystoupí také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí s informací o aktuálních zajímavých výzvách pro obce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace k programu semináře a registraci jsou uvedeny v pozvánce.

Seminář „Dotační příležitosti pro malé obce pro rok 2018“ je pořádán s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.

REKLAMA