Dlouhodobé sucho a rostoucí počty návštěvníků. To je kombinace, která může způsobit zejména v turisty oblíbených oblastech potíže s nedostatkem pitné vody. Pro takové případy mají vodohospodáři společnosti ČEVAK a.s. v záloze náhradní řešení. Ve Vyšším Brodě instalují mobilní úpravnu vody. Ta posílí dosavadní zdroje.

 

REKLAMA

foto zdroj: ČEVAK

 „Vydatnost vrtů, které zásobují vodou město, je nižší než obvykle, při deštích je složitá i úprava povrchové vody,“ přibližuje situaci provozní ředitel společnosti ČEVAK Lubor Tomanec. Nasazením mobilní úpravny je možné rychle navýšit kapacitu zdrojů pitné vody. Pracuje na principu membránové filtrace s velikostí pórů pouze 0,00001 mm, která oproti tradičním pískovým filtrům zachytí bakterie už na prvním stupni úpravy. Další výhodou je plně automatický chod a rychlá instalace na místo. Mobilní úpravna bude ve Vyšším Brodě instalována dva měsíce, tedy po celou hlavní část turistické sezóny.

Možnost pomoci si právě takovou mobilní úpravnou vítá starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Přes léto se u nás kumuluje velké množství lidí. Vltava je jedna z mála splavných řek v republice, proto se lidé sjíždějí do Vyššího Brodu na Vltavu, kde je jistota stálého průtoku. Když se pak naplní kemp, spotřeba pitné vody strmě roste a někdy je nám úzko. Máme štěstí, že se můžeme napojit na klášterní vodovod, je třeba ale myslet i na jiná řešení,“ je starosta přesvědčen.

 

REKLAMA