REKLAMA

Poslední srpnový víkend se návštěvníkům poprvé představili noví obyvatelé brněnské zoo, král zvířat s partnerkou.

Nová expozice pro párek lvů konžských byla v sobotu 26. srpna otevřena v brněnské zoologické zahradě. Slavnostního aktu se zúčastnil i hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

REKLAMA

Lví expozice je umístěna v africké vesnici na vrcholku Mniší hory. Má rozlohu přibližně 2 000 metrů čtverečních a tvoří ji hlavní výběh lemovaný návštěvnickou trasou. Expozice využívá stávající zeleň a členitost terénu. Doplněna je jezírkem a několika vyvýšenými pahorky, které lvi využívají k odpočinku. Pozorovací místa pro návštěvníky jsou komponována například jako osamocená domorodá chýše, havarované letadlo nebo jako průhled bujnou vegetací.

lvi brnenska zoo JIHOMORAVSKY KR

Foto zdroj: Portál Jihomoravského kraje

Do Zoo Brno se lvi vrátili po čtrnácti letech. Chovali se tu předtím nepřetržitě od roku 1953.

Zdroj: Portál Jihomoravského kraje

REKLAMA