„Girls' Day“ pořádaný 14. října 2016 umožnil dívkám nahlédnout do světa techniky. Pozvánku firmy Bosch v Jihlavě využily dvě desítky zájemkyň.

Minulý pátek pozvala firma Bosch Diesel celkem 20 dívek se zájmem o techniku na tradiční „Girls' Day“. Jednalo se o dcery zaměstnanců firmy navštěvující pátou až sedmou třídu základní školy. Cílem každoročně pořádané akce je podpořit u děvčat zájem o technické obory a zároveň jim umožnit nahlédnout do světa techniky. „Chceme jim dodat odvahu. Dívky by samy měly objevit vše, co se skrývá pod pojmem technika, a zjistit o ní, že může být i zábavná,“ řekl obchodní ředitel firmy Bosch Diesel Ralph Carle.

REKLAMA

Možnost objevit s firmou Bosch široký svět techniky

Pro dívky byl nachystán pestrý program, díky němuž mohly osobně poznat technické a pracovní prostředí společnosti Bosch v krajském městě. Vedle příležitosti získat informace o firmě a výrobním závodu v Jihlavě skýtal program i možnost vyzkoušet si práci s technickou stavebnicí Merkur.

Rozděleny do týmů obdržely dívky úkol postavit z technické stavebnice Merkur model traktoru. Na základě vlastní zkušenosti a možnosti aplikace vědomostí získaných během práce se stavebnicí Merkur si dívky vytvořily vztah k reálné technice. V soutěži o nejlepší model z Merkuru zvítězil tým ve složení Monika Bambulová, Eva Koubková, Sára Lebrušková, Eliška Pešáková a Pavla Rychlá.

gir

Fotoreportáž z akce Girls' Day 2016 ve firmě Bosch Diesel Jihlava. Foto: archiv firmy

Vedle soutěže s technickou stavebnicí mohly dívky soutěžit i o titul „Technikgirl“: v závěrečném testu měla děvčata nejen prokázat nabyté vědomosti o firmě Bosch, ale například i poznávat nářadí, které se používá ve výrobě jihlavského závodu. S největším počtem správných odpovědí získala titul „Technikgirl 2016“ Sára Lebrušková.

Po společném obědě mohly dívky navštívit výrobu a podívat se například i na pracoviště svých rodičů. Na závěr akce pokládala děvčata otázky a získala cenné informace o možnostech podpory a technického vzdělávání žen u firmy Bosch.

Ze zpětné vazby účastnic letošního „Girls' Day“ bylo patrné nadšení. Od „Bylo super, že jsme si tu mohly spoustu věcí vyzkoušet samy“ přes „Velmi nás to bavilo“ až po „Určitě příští rok přijdu zase“.

Vzdělávání a profesní vzdělávání jako součást společenské zodpovědnosti

„Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do profesního života. Jako firma podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu,“ shrnul Ralph Carle.