Obnova přívodního vodovodního řadu do zemního vodojemu Andělský vrch v Českých Velenicích, která začala na počátku prázdnin, je již u konce. Technici položili 589 metrů vodovodního potrubí a napojili vodovod na stávající potrubí ve vodojemu.

„Poté jsme museli novou část potrubí řádně vydesinfikovat, propláchnout a odebrat vzorky,“ doplnila mluvčí společnosti ČEVAK a.s. Jitka Kramářová. Samozřejmostí bylo, že při odstávce pracovníci společnosti ČEVAK vyčistili také vodojem.

REKLAMA

Investorem akce bylo město České Velenice, stavební práce prováděly technické služby města a společnost ČEVAK a.s. „Celkové náklady jsou 999 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty a práce probíhaly za běžného provozu, aniž by to odběratelé nějak citelně zaznamenali,“ uvedl místostarosta Českých Velenic Miroslav Kotrč.


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací