pocitacJiž šestý ročník projektu „Senioři komunikují“ nabídl ve třetím říjnovém týdnu seniorům možnost získat základní vzdělání v oblasti informačních technologií a elektronických bankovních služeb. Tento projekt pořádá Nadační fond Livie a Václava Klausových. 

Charakter učebních metod byl speciálně upraven tak, aby přesně vyhovoval tempu a obtížnosti probíraných lekcí s ohledem na dosavadní zkušenosti účastníků. Maximální kapacita 10 míst byla stejně jako v předchozích ročnících plně využita, přičemž převládaly ženy.

REKLAMA

Týdenní kurz nepojednával pouze o technice a jejím ovládání, podstatné bylo rovněž pravidelné setkávání seniorů a navázání přátelství. „Častým důvodem zájmu o tento kurz bývá pocit, že senioři zaostávají v dnešním světě plném moderních technologií. Pomáháme jim překonat bariéry a umožnit komunikaci např. s vnoučaty. V neposlední řadě si účastníci chtějí dokázat, že i ve zralém věku jsou schopni naučit se něco nového“, uvedla lektorka kurzu, paní Adamcová.

Na programu výuky bylo základní ovládání počítače, založení a užívání e-mailové schránky anebo orientace v prostředí internetu. Při práci s textovým editorem se senioři učili kromě psaní i formátování písma a další užitečné textové úpravy. „Pracovala jsem jako mzdová účetní a určité zkušenosti s ovládáním počítače mám. I přesto byl pro mě kurz velmi přínosný a vřele bych jej doporučila každému seniorovi, který v tomto ohledu strádá“ vyjádřila se paní Moravcová, jedna z účastnic kurzu ve Vlachově Březí. Vzhledem k hladkému průběhu výuky se ve volném čase měli možnost dostat i k dalším aplikacím, které původně na programu výuky nebyly. 

Vesměs totožné počítačové kurzy právě probíhají ve všech krajích na území celé České republiky, a to až do konce listopadu letošního roku. „Program Senioři komunikují, patří už 6 let mezi klíčové projekty naší nadace. Senioři tvoří velkou skupinu klientů České spořitelny a snaha o zvýšení kvality jejich života a o jejich aktivní začlenění do společnosti představuje jednu ze stěžejních priorit našeho občansky odpovědného postoje vůči společnosti“, řekla: Dagmar Sladká, tajemnice Nadace České spořitelny, která je hlavním partnerem tohoto projektu.


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Úspory energie sledujte na EnergyTV

Facebook i-Vysočina.cz