Jak správně pečovat o svůj mozek a předcházet jeho degenerativním onemocněním končícím demencí, ve třiadvacátém díle Otazníků poradí vedoucí Alzheimer poradny Vysočina Marcela Rýpalová.