V rámci programu Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 získalo město Ústí nad Orlicí dvě dotace v celkové výši 170.000 korun. „Dotací 100 tisíc korun byla podpořena restaurátorská obnova oplocení Hernychovy vily a 70 tisícovou dotací na archeologický průzkum spojený s restaurátorskými pracemi na hřbitovní kapli v Knapovci. Město Ústí nad Orlicí se z vlastního rozpočtu podílí na obou akcích částkou téměř 450 tisíc korun,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

S Hernychovou vilou je spojeno i restaurování sochy sv. Floriána, která je umístěna v průčelí vily. „Tyto práce jsou realizovány ve výši 210 tisíc korun a jsou plně hrazeny z dotace získané od Ministerstva kultury v rámci programu Regenerace městské památkové zóny,“ upřesnil starosta města. Město Ústí nad Orlicí v letošním roce realizuje další akce zaměřené na obnovu a údržbu historického dědictví města. Jedná se např. o restaurování Božích Muk u budovy gymnázia nebo ošetření dřevěných prvků proti dřevokaznému hmyzu v kapli na hřbitově v Kerharticích. „Poměrně náročný a pracný je stavebně historický průzkum Roškotova divadla, který se v současné době provádí. Jeho součástí je i zaměření stávajícího stavu, protože dochované výkresy původního projektu jsou neúplné a částečně i poškozené. Tyto práce představují finanční náročnost 250 tisíc korun,“ zakončil informaci starosta města.

REKLAMA
REKLAMA