O vývoji nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v prvním měsíci nového roku informuje tisková zpráva.

V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1,5 % na 45 188 osob, počet hlášených volných pracovních míst stoupl o 3,6 % na 7 908 míst a podíl nezaměstnaných osob se zvětšil na 7,90 %.

REKLAMA

K 31. 1. 2017 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 45 188 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 660 vyšší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nižší o 7 056 osob. Z tohoto počtu bylo 42 836 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 579 osob více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 7 556 uchazečů.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 6 011 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 1 352 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 26 osob.

 Z evidence během měsíce odešlo celkem 5 351 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 503 osob více než v předchozím měsíci a o 832 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 3 349, tj. o 1 276 více než v předchozím měsíci a o 494 více než ve stejném měsíci minulého roku, 777 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 206 více než v předchozím měsíci a o 87 méně než ve stejném období minulého roku, 2 002 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v šesti okresech, největší nárůst byl v okresech Děčín (4,1 %) a Litoměřice (3,1 %). Meziměsíční stagnace nezaměstnaných byla zaznamenána v okrese Ústí nad Labem (0,0 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 23 086 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,1 %. V evidenci bylo 6 488 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 14,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 809 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 82 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 320 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,0 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 9 555 uchazečů o zaměstnání, tj. 21,1 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 1. 2017 meziměsíčně vzrostl na 7,90 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okresech Most (10,1 %) a Ústí nad Labem (8,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Teplice a Litoměřice (6,5 %).

Podíl nezaměstnaných žen stagnoval na 8,3 % a podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 7,6 %.

Kraj evidoval k 31. 1. 2017 celkem 7 908 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 274 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 914 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 5,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (10,6) a Chomutov (7,3), nejméně v okresech Teplice (4,0) a Louny (3,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 1 157 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,6 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 301, na jedno volné místo připadalo 0,8 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků podpořeno 492 osob, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 28 osob.

Nejčastěji podporovanými obory činností prostřednictvím SÚPM - SVČ byly ke konci měsíce zednické a stavební práce (truhlářství, přípravné a dokončovací stavební práce), opravy/údržba vozidel, velkoobchod a maloobchod, provozování kulturních, vzdělávacích a zábavních akcí/provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, (foto)grafické služby, kosmetika, výroba textilních výrobků a oděvů/krejčovství atd.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

REKLAMA