Nové česle, které slouží k zachycení velkých nečistot, dostane čistírna odpadních vod v Českých Budějovicích. Výměna zařízení, kde se zachycují nejrůznější předměty, jako jsou vlhčené ubrousky, kuchyňský odpad nebo listí, z nichž většina by se vůbec neměla do odpadní vody dostat, začala v polovině dubna a bude dokončena letos v červnu.

 

REKLAMA

„Původní dvojice strojních česlí z roku 1996 již byla opotřebená a na hranici své životnosti. Zařízení je přitom důležitou součástí takzvaného mechanického předčištění, na které pak navazují další fáze čištění odpadní vody. Musí být v nepřetržitém provozu,“ řekl technický ředitel Jiří Lipold ze společnosti ČEVAK a.s., která vodohospodářský majetek města České Budějovice provozuje.

Doplnil, že obnova spočívá nejen ve výměně samotných česlí, ale i dalších souvisejících zařízení, jako je lis na odpad (tzv. shrabky), který se na nich zachycuje, a šnekového dopravníku. Součástí jsou také úpravy elektroinstalace a automatického řízení jednotlivých procesů na čistírně. Těmto pracím již předcházela výměna kompresoru na míchání uskladněného kalu.


 

 


 

„Náklady jsou vyčísleny na 5,58 milionu korun. Cílem vlastníka vodohospodářské infrastruktury, statutárního města České Budějovice, je průběžně modernizovat jednotlivé části čistírny tak, aby odpovídala nejpřísnějším požadavkům na čištění odpadních vody. Tato etapa je tedy jednou z mnoha, které se v letošním roce uskuteční,“ řekl Petr Holický, náměstek primátora města České Budějovice.

Čistírna odpadních vod České Budějovice je v provozu již od roku 1969. Od té doby byla několikrát rozšiřována a modernizována. V současné době na ní přitékají odpadní vody nejen z krajského města, ale také okolních obcí a průmyslových podniků.

REKLAMA