OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Zástupci Okresní hospodářské komory Jihlava se sešli s vedením města. Nejvíce diskutovaným bodem schůzky byla černá stavba drtičky a recyklační linky v areálu dřevozpracující firmy Kronospan. S provozem mají problémy sousední firmy.

„Od členů komory máme stížnosti na prach z Kronospanu, který okolním firmám znepříjemňuje pracovní prostředí a zvyšuje náklady, musí například pořizovat nákladná filtrační zařízení. Je tedyi v našem zájmu, aby provoz firmy byl v souladu s předpisy,“ vyjádřil postoj hospodářské komory její ředitel Tomáš Prchal.

REKLAMA

Podle sdělení radnice nejsou všechny strany zainteresované v řešení problému aktivní. OHK nabídla městu pomoc. „Pokusíme se aktivitu a komunikaci zlepšit. Radnice i hospodářská komora se shodují, že firma je významným zaměstnavatelem a je na ni navázaná řada subdodavatelů, nicméně její působení ve městě a regionu by mělo být ekologicky a společensky odpovědné a ohleduplné k okolí,“ uvedl předseda představenstva OHK Jihlava Jaroslav Huňáček.

Chybí pozemky pro investory

Vedení hospodářské komory se dotazovalo na možnosti rozvoje průmyslové zóny. „Máme poptávky po připravených pozemcích, momentálně jsou ale v nabídce jen menší neucelené pozemky, investoři odcházejí do jiných měst,“ zaznělo ze strany hospodářské komory.
Jihlavská radnice v odpovědi informovala o aktualizaci strategického plánu, která bude probíhat v užší návaznosti na územní plán a s novými pozemky pro podnikání počítá. Samospráva oznámila, že zástupce hospodářské komory k aktualizaci strategického plánu přizve.

Diskutovalo se také o vzniku městské příspěvkové organizace pro oblast kultury a cestovního ruchu, o využití průmyslového areálu firmy Modeta, o situaci velkých sportovních klubů a dopravních stavbách.

REKLAMA