Naše ambasadorka Katarína Linczényiová během svých ponorů na vlastní oči vidí znečištění moří a řek. Alarmující je hlavně rostoucí množství plastového odpadu. Proto se Katarína rozhodla věnovat na svých cestách osvětě a přibližuje lidem způsoby, jak s plastovým odpadem správně nakládat a jak ho recyklovat. Za klíčové považuje, aby lidé pochopili, že plastový odpad nelze jen tak vyhazovat na plážích a do moře.
 
Katarína spojila své síly s Environmentálním centrem v Dahabu v Egyptě, které mimo jiné v tomto směru vzdělává místní malé děti. Freediverka je přesvědčená, že je důležité přesvědčit především místní komunitu, aby nevyhazovala odpadky, kde se jim zlíbí. Je také nezbytné nastavit pravidla třídění a potřebnou infrastrukturu.

Kromě edukativní činnosti se Katarína na boji s plastovým odpadem podílí také v praxi, a to akcemi s názvem Beach Clean Up. Při jednom takovém úklidu v Egyptě vysbíral tým složený ze čtrnácti potápěčů a Kataríny jako freediverky za jednu hodinu 40 kg odpadků, které byly poté převezeny do třídírny. Uklidili tak jeden hektar pod vodou v hloubce od sedmi do dvaceti metrů. Úspěchem celé akce bylo zapojení místních dětí, které mezitím uklízely přilehlou pláž.

Zatím poslední úklidová akce proběhla v Řecku. Během své expediční plavby v Egejském moři strávila Katarína dva dny na ostrově Hydra. Pláž a zátoka byly doslova posety odpadem, a tak se Katarína společně se svým týmem rozhodla pro úklid i zde. Opět se po čase přidali i přihlížející turisté na pláži a především personál místní restaurace, který všechen odpad odvážel do přístavu na následné třídění a recyklaci.

REKLAMA

Katarína nám z této menší akce poslala video, a tak se můžete podívat, jaké „poklady“ nasbírali na pláži a v moři

REKLAMA