Daňové příjmy Libereckého kraje v první polovině tohoto roku činily bezmála 1,6 miliardy korun, což je oproti předpokladům o 116,5 milionu korun více. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2017 kraj získal navíc 120 milionů. Na zvýšení příjmů kraje má nejvýznamnější podíl nárůst inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, což přímo souvisí s růstem platů a mezd.

 

REKLAMA

„Kraj měl od ledna do června nejen vyšší daňové příjmy, ale zároveň také nižší výdaje, než jsme původně plánovali. Mohli jsme tedy uhradit dvě čtvrtletní splátky jistiny úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 25 milionů korun, aniž by došlo ke snížení zůstatků na bankovních účtech kraje,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

REKLAMA