Návštěvníci pardubického městského divadla budou v následující divadelní sezoně stoupat do budovy po opravených schodech. Schodiště před touto kulturní památkou zmizelo začátkem července, kamenné stupně včetně podesty byly rozebrány, restaurátorsky opravené by se na místo měly vrátit zhruba na konci srpna letošního roku.
 
„Stupně již byly uvolněné a při došlapu se kolébaly. Technický průzkum navíc potvrdil, že je třeba schodiště opravit. Kamenné schodišťové stupně byly rozebrány, a to včetně podesty, čisticí zóny i nosné železobetonové desky. Práce potrvají necelé dva měsíce, tedy zhruba do konce prázdnin, takže diváci a návštěvníci divadla budou do budovy stoupat již po opravených a bezpečných schodech,“ popisuje náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková.

Jakmile budou původní kamenné stupně opraveny a zrestaurovány a bude obnoveno jejich betonové lože, vrátí se zpět na své místo. Celé schodiště spolu s navazujícími parapetními zdmi navíc bude izolováno difuzní clonou. Práce byly zahájeny tento týden a trvat by měly zhruba do konce měsíce srpna. Celkové náklady oprav, které zajišťuje společnost Stakvo s.r.o, přitom vyjdou na necelých 1,2 milionu korun včetně DPH.

REKLAMA