U příležitosti zahájení GRAND Festivalu smíchu podpořila společnost Elektrárny Opatovice (EOP) Východočeské divadlo v Pardubicích částkou 180 tisíc korun. Podpora divadla vychází z dlouhodobé strategie financování regionálních projektů a institucí, se kterými EOP spolupracuje.

„Naše vize je být nejen spolehlivým regionálním výrobcem a dodavatelem tepla, ale také zaměstnavatelem a významným donátorem regionálních projektů v kulturní, sociální a sportovní oblasti,“ sdělil Miloslav Decker, ředitel pro strategický rozvoj EOP. Že je toto tvrzení pravdivé, potvrdilo oficiální předání šeku na 180 tisíc korun do rukou ředitele divadla Petra Dohnala.

REKLAMA

eop podporily vychodoceske divadlo iuhli EOP.CZ

Šek na 180 tisíc korun převzal ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal. Foto: EOP.cz

GRAND Festival smíchu, pořádaný Východočeským divadlem již od roku 2001, je soutěžní přehlídkou komediální tvorby divadel České republiky. Divadla, která mohou být do soutěžní části přehlídky zahrnuta, musí splňovat jedno hlavní kritérium: jedná se o divadla repertoárová s vlastním hereckým souborem.

Rozhodující činností akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP), která je součástí Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského, je výroba, dodávka a prodej elektrické energie, tepla a stavebních hmot. Základním zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla je Elektrárna Opatovice. Společnost dále provozuje v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi záložní zdroje tepla. Soustavu zásobování teplem tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a teplo z ní je distribuováno do těchto měst a obcí: Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Rybitví, Lázně Bohdaneč, Čeperka, Opatovice nad Labem a Pohřebačka.

Zdroj: iUHLI.cz

REKLAMA