Práce na radnici pokračují i navzdory době letních prázdniny a dovolených. Budova má vyměněnu většinu oken od prvního až po třetí nadzemní podlaží směrem do Pernštýnského náměstí a dočkala se také nových schodů před vstupem do radnice. Zasedací místnost rady a historický sál pro změnu čeká pokládka hrubé podlahy, která je posunuta s ohledem na nutné zajištění úpravy rozvodů topení.
 
„Radnice by v následujících dnech měla mít kompletně vyměněná všechna okna směřující do Pernštýnského náměstí. Rekonstrukcí nyní prochází i historický sál, který po úpravě rozvodů topení čeká pokládka hrubé podlahy a následně položení nových parket a opětovné zasazení historického obkladu stěn,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková s tím, že na pokládku hrubé podlahy z OSB desek je připravena i zasedací místnost Rady města Pardubic.

Kanceláře v prvním a třetím nadzemním podlaží získají bílý nátěr, původní malby na stropech a stěnách chodeb a ve vybraných místnostech druhého nadzemního podlaží budou fixovány, popřípadě restaurátorsky obnoveny. Dispozice místností zůstanou i po dokončení rekonstrukce budovy stejné, kromě podatelny nacházející se u vstupu do radnice, jež bude propojena s vedlejší místností. Nově budou tyto místnosti odděleny pouze truhlářským prvkem (přepážkou) mezi zaměstnanci a příchozími občany. Postupně se rýsuje i nová podoba sociálních zařízení, která dostávají nové obklady.

Od zahájení rekonstrukce radnice, kterou realizuje sdružení firem Chládek a Tintěra a Marhold, došlo na výměnu poškozených trámů a namontovány zde byly nové hrubé rozvody silnoproudé elektroinstalace i zdravotně technických instalací. Byly zahájeny práce na čištění maleb pro následnou fixaci či restaurování a pokládka nové historické dlažby. První a třetí nadzemní podlaží by přitom měla být hotova na začátku příštího roku, tak aby se někteří zaměstnanci magistrátu mohli postupně stěhovat zpět do svých původních kanceláří. Finále celé rekonstrukce je očekáváno v červnu roku 2019.

REKLAMA
REKLAMA