OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Kraj Vysočina má záměr v polovině prosince letošního roku spustit v Kraji Vysočina jednotný systém veřejné dopravy pod názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Pro cestující to znamená výhody plynoucí z umožnění cestovat na jeden jízdní doklad dopravou zapojenou do tarifu VDV. Konkrétně se jedná jak o drážní dopravu, tak i linkovou (autobusovou) dopravu pod objednávkou Kraje Vysočina. Současně je postupně jednáno se zástupci měst o možnosti propojení VDV s městkou hromadnou dopravou daných měst. Cestovat veřejnou dopravou bude možno na jednu jízdenku, s ní bude možné přestupovat, navíc bude možnost si ji koupit výhodně i přes internet, zvýhodněni budou pravidelní cestující a s bonusy a slevami se počítá také pro seniory.
 
Začátkem dubna jsem podepsal spolu s generálním ředitelem Českých drah Miroslavem Kupcem desetiletou smlouvu na zajištění regionální drážní dopravy. Ve smlouvě se největší český železniční dopravce zavazuje k zavedení jednotného tarifu pro odbavování cestujících. V linkové (autobusové) dopravě jsme zahájili jednání mající za cíl rozšíření tarifu VDV i na linkové dopravce v Kraji Vysočina. Postupně jak my, tak dopravci děláme kroky v oblasti odbavování cestujících v tarifu Veřejné dopravy Vysočiny, to znamená, že pořizujeme systémy, které sjednotí mimo jiné prodej jízdních dokladů. Fakt, že zvažujeme uzavření smluv s autobusovými dopravci na přechodnou dobu, do doby než proběhne veřejná soutěž, nemá vliv na stávající kvalitu poskytované služby. Je čistě věcí kraje, jak situaci okolo smluv s autobusovými dopravci vyřeší, jaký zvolí možný zákonný způsob uzavření smluv, tak aby byla zajištěna kontinuita spojů. Mimochodem, zaznamenal jsem v médiích určitý postesk ze strany zástupců vedení města Jihlavy naznačující existenci nedefinovaných problémů. Předpokládám, že toto vyjádření bylo poskytnuto v časové nouzi a bez znalosti aktuálního stavu. Kraj Vysočina totiž už v roce 2018 uzavřel se statutárním městem Jihlava integrační smlouvu v níž je deklarováno, že statutární město Jihlava umožní cestujícím v rámci tarifu Veřejné dopravy Vysočiny využít na základě jízdního dokladu VDV i městskou hromadnou dopravu. To je revoluční přístup – lidé nebudou muset nakupovat další jízdenky, obrovskou výhodou pro obyvatele Jihlavy bude možnost využít kartu DPMJ jako identifikátor. Je opravdu jen věcí vedení města Jihlavy, zda této možnosti využije ve prospěch cestujících.

Od prosince 2019 budou na společnou jízdenku moci jezdit cestující na dráze, v první vlně směřujeme ke spuštění systému i u většiny autobusových spojů. Na tuto novinku nebude mít vliv charakter smluvního vztahu mezi dopravci a Krajem Vysočina, který regionální veřejnou dopravu dotuje více než 800 milióny korun.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

REKLAMA
REKLAMA