Muzeum Eperon d´Or v Izegemu se stalo pořadatelem 8. ročníku mezinárodní konference Obuv v historii, jejíž platformu vytvořilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Role pořadatele a hosta si obě muzea vyměnila v rámci prohlubování spolupráce, která trvá mezi městem Zlínem a belgickým Izegemem bezmála dvacet tři let. Export konference do muzea Eperon d´Or se navíc podařil zrealizovat u příležitosti  50. výročí jeho založení. „Takto si představuji funční partnerství mezi městy. To není o návštěvách politiků, ale o výměně praktických zkušeností, o spolupráci, o sdílení dobrých věcí a příkladů. Za úspěšnou realizaci konference k obuvi, která je pro Zlín stále velké téma, jsem opravdu rád. A těším se na další projekty, které naše města společně zrealizují,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Adámek, který se na uskutečnění mezinárodní konference podílel.

REKLAMA

Ústřední téma konference tohoto zahraničního ročníku bylo Řemeslo a udržitelnost v historické a současné perspektivě, v rámci něhož přispěli svými znalostmi přednášející z různých oborů. „Konference byla zaměřena více na současnost než bývalo zvykem tady u nás, kde podstatnou část příspěvků tvořily výstupy bádání historiků. Ústředním tématem konference v Izegemu byla udržitelnost, proto se tam převážně debatovalo o nových technologiích, které nabízí současná věda, a o jejich využití v obuvnickém průmyslu,“ přiblížila Sylvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy, která se konference zúčastnila  jako jedna z přednášejících.

Kromě sdílení mezinárodních zkušeností z oblasti obuvnictví v rámci konference připravila belgická strana i doprovodný program s exkurzí do koželužen a výrobny ortopedické obuvi. Své postřehy z dvoudenní  konference shrnula Sylvie Lečíková: „Nás jako vyslance z bývalého města obuvi velmi oslovil příspěvek Patricka Van Parys, belgického obuvnického mistra a certifikovaného opraváře obuvi. Mluvil o celkovém úpadku obuvnického řemesla, o negativním vlivu levné obuvi, která se stala jednorázovou, neopravitelnou a neopravovanou, o propadu zakázek a nutnosti hledat nové doplňkové služby, aby udržel firmu s dlouhou tradicí. Inspirující byla návštěva firmy Orthotaal, která před lety z nouze začala s výrobou ortopedické a protetické obuvi, a dnes jsou tyto výrobky její hlavní devizou. Použití nejmodernější technologie pro měření chodidel zákazníků se kombinuje s ruční prací ševcovského mistra. I zde je typické, že nikoho dalšího stejně zručného nemohou už dlouhá léta sehnat.“

V rámci dvoudenní konference Muzeum Eperon d´Or v Izegemu připravilo i výstavu obuvi „Bata Heritage,“ pro niž Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zapůjčilo dvě desítky modelů ze své sbírky, včetně luxusních modelů kolekce New York.

REKLAMA