Město Zlín odpovědělo na všechny otázky, které vyplynuly z poslední členské schůze. Předseda představenstva Bytového družstva Podlesí (BDP) Pavel Sekula odmítl vydat některé z vyžádaných příjmových dokladů a provedl zápočty vůči městu, které jsou chybné. Město zvažuje využití mediátora.

Tyto a řadu dalších aktuálních informací o vývoji v komplikovaných vztazích mezi představenstvem BDP a městem Zlínem se dozvěděli členové Bytového družstva Podlesí z dalšího dopisu, který jim radnice doručila do jejich poštovních schránek. „Slíbili jsme řadovým členům družstva, že s nimi budeme komunikovat napřímo a to také děláme. Z dopisu se dozvěděli řadu faktů, které jim umožní se v aktuální situaci lépe zorientovat,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Korec, který dopis z pověření městské rady družstevníkům odeslal.

REKLAMA

Významná část dopisu je věnovaná nedávnému verdiktu Okresního soudu ve Zlíně, na jehož základě musí BDP zaplatit městu částku téměř 1 644 000 korun. Jde o uhrazení splátek půjček použitých k výstavbě šesti bytových domů, které představenstvo BDP odmítalo platit. Kromě této částky musí BDP uhradit i úroky v současné výši cca 80 tisíc korun a také zaplatit městu Zlínu jeho soudní výlohy ve výši téměř 200 tisíc korun. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

V souvislosti s rozhodnutím tohoto soudu se mohou družstevníci v dopise dočíst, že „lze konstatovat, že následky kroků, které představenstvo BDP podniká, se obrací vůči bytovému družstvu i jeho členům, tedy Vám. Dnes tedy již například víme, že zápočty vůči městu provedené předsedou představenstva Pavlem Sekulou jsou chybné. Stejně tak víme, že Pavel Sekula nesprávně vyúčtovává ve vztahu k městu náklady a výnosy při hospodaření se společnou věcí. Konkrétně se jedná o nesprávné započítávání úroků z půjček a odměn statutárního orgánu BDP do nákladů na hospodaření se společnou věcí. Tento námi dlouhodobě prosazovaný názor potvrdil v odůvodnění rozsudku i soud.“

Další informace k problematice zde.

REKLAMA