Celkem 1 300 metrů krychlových hustého kalu a nečistot odčerpali zaměstnanci společnosti Čevak při údržbě vyhnívacích nádrží na čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích. S pravidelnou revizí začali na počátku října a ukončují ji v těchto dnech.

Zaměřili se především na vnitřní prostor nádrží, které pochází z 90. let minulého století, jejich ocelový plášť a technologické vybavení. Během odstávky vyhnívacích nádrží pracovala čistírna odpadních vod v plném rozsahu.

REKLAMA

kontrola vyhnivacich nadrzi cov cb CEVAK

 

„Nejdříve bylo třeba nádrže odpojit od kalového a plynového hospodářství čistírny. Aby mohla být nádrž otevřena, musel se její obsah nejprve postupně odčerpat. Teprve poté byl z nádrže vyvezen hustý kal, který se zde nahromadil od poslední revize v roce 2008,“ vysvětlila vedoucí útvaru marketingu a komunikace ze společnosti Čevak Jitka Kramářová.

Součástí vnitřní prohlídky nádrží bylo také měření míry koroze stěn a potrubí. S vizuální kontrolou horních částí vyhnívacích nádrží pomohly vodohospodářům profesionální lezecké skupiny jihočeských hasičů. Ti v rámci svého vlastního cvičení podle pokynů pracovníků vodárenské společnosti zkontrolovali vrchní část vyhnívacích nádrží, neporušenost a celistvost vnitřního pláště. Součástí monitoringu bylo i měření tloušťky stěn, kterou hasiči určili speciálním přístrojem. První z věží kontrolovali před dvěma týdny, druhou právě dnes.

Vyhnívací nádrže jsou věžové reaktory, každý o objemu 2 560 metrů krychlových, ve kterých probíhá anaerobní rozklad čistírenských kalů. Při rozkladu vzniká kalový plyn (bioplyn), který obsahuje výbušný metan. Přípravné práce a vlastní revize byly prováděny za zvýšených bezpečnostních opatření, která výbušné prostředí vyžaduje.

REKLAMA