Výsledky Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi jsou sečteny. Jako vůbec první ze všech diecézí v republice zná českobudějovická diecézní Charita kompletní výsledek sbírky: 7 499 909 Kč. Oproti loňskému roku hlásí nárůst o více než 300 tisíc korun.  Peníze pomohou např. seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi, lidem bez domova, a to zejména v regionech, kde se koledovalo.

 V českobudějovické diecézi, jenž se rozkládá na území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina, Středočeského kraje a Plzeňského kraje, se do sbírky zapojilo 5 desítek koledujících subjektů (profesionální či dobrovolné Charity, farnosti a další) a nad 5 tisíc koledníků. Do celkem 1 697 kasiček se díky obětavému snažení tříkrálových koledníků a příspěvkům štědrých dárců v letošním roce podařilo nashromáždit celkem 7 499 909 Kč, což je o 334 334 Kč více než v roce 2018.  

REKLAMA

Hlavním koordinátorem sbírky na tomto území je českobudějovická diecézní Charita.  

 

„Velice děkujeme místním koordinátorům napříč diecézí, vedoucím skupinek, i těm, jenž vytvořili zázemí pro koledníky. Dík patří i ochotným pracovníkům úřadů, jenž pečetili pokladničky a byli také u jejich rozpečeťování a sčítání“, chválí všechny spolupracující diecézní koordinátorka sbírky Marie Vaňo z českobudějovické diecézní Charity. 

 

Kde peníze pomohou?

Z daru, který dárci vhodili koledníkům do kasičky, 65 % zůstává přímo v obci či regionu, kde se vykoledovaly, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % putuje na celostátní projekty a na režii sbírky jde zákonných 5 %. 

 

Peníze nejčastěji upotřebí místní Charity v rámci svých sociálních, zdravotních a dalších služeb. Například na Českobudějovicku z výnosu sbírky bude podpořena péče o osoby bez přístřeší, centrum pro děti a mládež, a také pomoc lidem se zdravotním postižením, na Jindřichohradecku výtěžek poslouží na odkoupení automobilu, který místní Charita využívá především při poskytování terénních služeb pro rodiny s dětmi. Na Pelhřimovsku se koledovalo zejména ve prospěch charitní domácí hospicové péče o nevyléčitelně nemocné. Na Písecku lidé přispívali na dobrovolníky, kteří zajišťují především volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním omezením, na Prachaticku vykoledované peníze použijí ve prospěch azylového bydlení pro matky s dětmi a azylového domu pro muže a na Strakonicku sbírka pomůže zafinancovat zdravotní péči v domově pro seniory rodinného typu.

 

V českobudějovické diecézi finance získané prostřednictvím Tříkrálové sbírky pomohou také jednotlivcům a rodinám, na které se myslelo v záměrech koledujících subjektů. Na Trhosvinecku tak část výtěžku poputuje rodině s dítětem s dětskou mozkovou obrnou, v Ledenicích budou moci díky „tříkrálovce“ zakoupit rehabilitační pomůcku pro 11letou dívku a v Křemži zase uhradí odbornou psychologickou péči dvou bratrů.  Některé oblastní a farních Charity si ponechají část sbírky pro tzv. krizový fond pomoci obyvatelům při mimořádných událostech (např. povodních), ale také na podporu lidí při životních tragédiích (náhlé úmrtí, vyhořelý dům) nebo pro občany, kteří se dostanou ne vlastní vinnou do obtížné životní situace.

Děkuji všem, kteří otevřeli své dveře, za laskavé přijetí koledníků a štědrost. Velký dík patří koledníkům, koordinátorům, spolupracovníkům, malým i velkým dobrovolníkům za nasazení a veškeré úsilí během přípravy i v průběhu sbírky samotné. Díky nim bylo požehnáno tisícům domácností a vybrané peníze mohou dále pomáhat”, vzkazuje Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity.

Všechny záměry z diecéze, kde a jak budou finance ze sbírky využity, najdete na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019/

Podrobně rozepsané výsledky koledování ve městech a obcích českobudějovické diecéze pak zde: https://bit.ly/2R9TSnD

Do Tříkrálové sbírky lze přispět dále ještě v průběhu roku pomocí dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90. Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita ČR obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Děkujeme, že pomáháte pomáhat s námi!

REKLAMA