Rekonstrukce části přívodního vodovodního řadu o průměru 250 milimetrů v délce téměř 1,4 kilometru u Dolního Bolíkova se již brzy dočkají lidé na Dačicku. Se stavbou začal investor, Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn, na začátku října a hotovo by mělo být v rekordně krátké době, 20. prosince.

Původní ocelové potrubí, které je součástí páteřního řadu ze Slavonic do Dačic, nahradí nové z litiny s životností 90 let. „Důvodem této rekonstrukce je konec životnosti stávajícího vodovodního potrubí, což způsobuje poruchy a snížení tlaku vody v potrubí v důsledku vzniku inkrust,“ vysvětlil jednatel DSO Vodovod Landštejn Miloš Novák.

REKLAMA

Cílem této investice za necelých 4,5 milionu korun bez DPH je předejít současným problémům a tím zlepšit kvalitu dodávané vody. „Kromě již uvedeného si od nové investice slibujeme také snížení ztrát při dodávkách vody do této lokality,“ doplnila Olga Štíchová, vedoucí provozní oblasti Východ vodohospodářské společnosti Čevak, která se o dodávky pitné vody stará.

REKLAMA