Starost o stabilní dodávky kvalitní pitné vody už nebudou mít obyvatelé Lipolce, místní části Dačic. Letní potíže s nedostačujícím zdrojem vody vyřeší nový přívodní řad a věžový vodojem o objemu 30 metrů krychlových. Jeho jednotlivé kovové díly technici na místě sestavovali, vztyčovali a usazovali v pátek 20. října.

REKLAMA

Lipolec je v současné době napojen na místní podzemní zdroj vody. Studny však mají nedostatečnou kapacitu. „V posledních deseti letech bylo v létě pravidlem, že jsme museli pitnou vodu do lipoleckého vodojemu dovážet v cisternách i řadu týdnů,“ popisuje dosavadní situaci vedoucí provozní oblasti Východ vodohospodářské společnosti Čevak Olga Štíchová.

Proto se zastupitelé města Dačice rozhodli investovat do vybudování dva a půl kilometru dlouhého přívodního řadu ze skupinového vodovodu Řečice. Jeho součástí je nejen posilovací čerpací stanice, ale i nový vodojem. Napojení na skupinový vodovod Řečice zajistí pro obyvatele Lipolce stabilní zdroj pitné vody v dostatečném množství i kvalitě. Do nového přívodního řadu i vodojemu nateče pitná voda ještě před koncem letošního roku.

REKLAMA