REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Základní škole v Hořepníku výhledově hrozí, že se rapidně sníží počet žáků, což by mohlo z finančních důvodů vést až k jejímu zrušení. Ředitel Milan Hupka však ve spolupráci s vedením obce a realizačním týmem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) připravuje plán, jak školu zachránit. Jednou z novinek, na kterou chce nalákat rodiče budoucích prvňáčků, je například možnost delšího pobytu dětí v družině.

Škole v Hořepníku by v příštích letech mohlo hrozit zrušení z důvodu ubývajících žáků. Milan Hupka se proto ze své funkce ředitele ve spolupráci s odborníky MAP snaží najít způsob, jak školu v obci udržet. Rozhodl se na zápis, který se koná 10. dubna od 12 do 19 hodin, pozvat i budoucí prvňáčky z okolních obcí a plánuje prodloužit dobu, kterou by děti mohly strávit pod dozorem na půdě školy, až o dvě hodiny.

REKLAMA

Foto: archiv školy

„Uvědomujeme si důsledky dojíždění rodičů za prací a plánujeme prodloužení školní družiny ze současných 6.30–15.30 o dvě hodiny. Součástí bude možnost doučování, pomoc s domácími úkoly a tak dále. Maminky po pozdějším příjezdu domů jistě ocení splněné povinnosti a menší stres ve večerních hodinách,“ komentuje své rozhodnutí Milan Hupka.

Kromě toho škola nabízí celou řadu volnočasových aktivit jako například rybářský kroužek, kde mají děti možnost získat rybářský lístek, dále včelařský kroužek, sportovní oddíly a další. Hořepnickou základní školu v současné době navštěvuje 61 žáků a oceňují na ní zejména důvěrnou, přátelskou atmosféru a to, že škola cíleně podporuje spolupráci mezi mladšími a staršími dětmi.

„Uvědomujeme si, že rodiče předškoláků školu příliš neznají. Budeme se v příštích měsících věnovat jejímu ‚otevření‘. Už nyní zpracováváme každý rok školní kroniku, věnujeme se prezentaci školních akcí na webu, informujeme o naší činnosti v obecním zpravodaji. Děti zde vytváří přirozenou komunitu, a tak se nejlépe zdokonalují v sociálních dovednostech, dnes tak důležitých a ceněných v dospělém životě,“ říká Hupka.

REKLAMA