REKLAMA

sumavaSvaz obcí Národního parku (NP) Šumava podporuje kroky ředitele Stráského při zastavení kůrovcové kalamity. Předseda svazu Jiří Hůlka řekl v pondělí agentuře Mediafax, že obce očekávají také změnu koncepce péče o národní park.

Prosperující život se Zelenou střechou Evropy, nový domov s nebývalým rozvojem pracovních míst v oblasti péče o národní park a v cestovním ruchu, obnovu drobných šumavských řemesel, ekoturistiku a kvalitní péči o životní prostředí slibovala vláda šumavským obcím před dvaceti lety, kdy byl za podpory místních obyvatel vyhlášen na Šumavě národní park. Obyvatelé Šumavy se měli stát partnery v řízení péče o národní park, který je jejich domovem.

"Jaká je však Šumava po dvaceti letech? Kdysi hluboké lesy se pomalu se mění v torza šedých kmenů a na ně navazují tisíce hektarů pařezových plání. O práci přišli stovky místních obyvatel a dřevo ze šumavských lesů, místo toho aby živilo místní ekonomiku, se po tisíci kamionech exportuje do zahraničí. Pro turisty se zbytečně zavírají stále větší území šumavské přírody a péčí Správy Národního parku Šumava nevznikla ani jedna eko-agro turistická farma. Národní park Šumava se za poslední roky stal prostředím s totalitními praktikami jeho představitelů," cituje Hůlka ze společného prohlášení, které Svaz obcí NP Šumava v pondělí vydal.

Šumavské obce přivítaly změnu ve vedení Správy Národního parku a právem očekávají také změnu koncepce péče o národní park. "Národní park Šumava je národním bohatstvím, které si zasluhuje skutečnou ochranu přírody, nikoliv hazardování s přírodou kamuflované zájmem o ochranu přirozeného vývoje lesa," uvádí Hůlka.

Šumavské obce vítají i přístup ředitele Správy Národního parku Šumava Stráského a jeho odborného a vědeckého týmu, který svým ochranářským postojem vůči lesům ve vlastnictví státu ochrání i soukromé a obecní majetky, které se nacházejí uvnitř národního parku, anebo na území národního parku navazují.

"Mediální kampaň minulého vedení správy parku ubezpečovala veřejnost, že kůrovcová kalamita neexistuje, že je vše pod kontrolou a Národní park Šumava si díky profesionální péči zasluhuje nejvyšší ocenění. Opak je ale pravdou. Chceme proto nadále poskytovat lidem informace, které až dosud Správa Národního parku Šumava, někteří vědci, nevládní organizace a občanská sdruženími zatajovaly nebo překrucovaly a zkreslovaly," doplnil Hůlka.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA