Kvůli změnám klimatu jsou hasiči během roku nuceni řešit řadu nebezpečných situací, především v důsledku déle trvajícího sucha, orkánů, ale i kvůli velkým sněhovým srážkám nebo masivním námrazám. Aby s těmito hrozbami mohli efektivně bojovat, získali hasiči na Vysočině finanční podporu z dotací EU na pořízení nové techniky. A podporu získala i Zdravotnická záchranná služba, která může využívat nové výcvikové a vzdělávací středisko.

Kraji Vysočina tak Evropská unie přispěla z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) částkou přesahující 455 milionů Kč. Nové vzdělávací výcvikové středisko v Jihlavě nemá v České republice obdoby. Nezajímavějším vybavením je torzo vrtulníku, které umožní nejrůznější simulace i trénink práce záchranářů v podvěsu.

Nové vybavení HZS na Vysočině
„Kraj Vysočina postihl na podzim roku 2017 orkán Herwart, který vyvolal řadu zásahů jednotek Hasičského záchranného sboru a nasazení zejména výškové techniky. V současné době zažívá tento region kalamitu kůrovce, která je způsobena nadměrným suchem. Hrozí akutní nebezpečí vzniku a rychlého šíření požárů v lesích na území kraje, což potvrzuje počet požárů v letošním roce. Situace s odumíráním lesů není zdaleka ustálená, rozloha postihnutých lesů se bude ještě rozšiřovat,“ uvádí plk. Mgr. Rudolf Kramář, vedoucí komunikace generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Pro řešení mimořádných událostí z důvodu změn klimatu byly ve prospěch Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pořízeny například dopravní automobily pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí, velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody, souprava pro nouzové zastřešení obytných budov, plachty, stavební dřevo, prostředky pro výztuže a statické zpevnění budov nebo speciální automobilový žebřík s kloubovým ramenem a pracovním košem nejméně 35 m záchranné výšky.

Nové středisko pro záchranáře
Z programu IROP získala finanční prostředky také Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. „Záchranáři budou moci již od letošního podzimu využívat rozšířené a zmodernizované prostory Výcvikového a vzdělávacího střediska u jihlavského sídla záchranářů ve Vrchlického ulici. Vysoce nadstandardní bude také nové moderní školicí a tréninkové vybavení střediska,“ říká Renáta Marková, ředitelka územního odboru IROP Centra pro regionální rozvoj.

Nezajímavějším vybavením je torzo vrtulníku, které umožní nejrůznější simulace i trénink práce záchranářů v podvěsu. Centrum bude mít lezeckou stěnu, speciální počítačovou místnost pro nacvičování rizikových zásahů a významnou částí bude pracoviště pro trénink tzv. Biohazard týmu s vestavěným dekontaminačním bazénkem a dekontaminační sprchou. Právě Biohazard tým se specializuje na zásahy v případě ohrožení vysoce nakažlivými chorobami. Celkové náklady na výstavbu včetně vybavení činí asi 85 milionů korun, evropské finanční prostředky programu IROP pokryjí 85 % nákladů spojených s výstavbou a vybavením střediska.

Toto nové vzdělávací výcvikové středisko v Jihlavě, které prozatím nemá v České republice obdoby, budou využívat nejen krajští záchranáři, ale také pracovníci všech ostatních složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina.